Anadolu Gastroenterohepotoloji
ve İç Hastalıkları Derneği
gallery/capture1

 
 ANADOLU GASTROENTEROHEPOTOLOJİ VE İÇ HASTALIKLAR DERNEĞİ

Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği sağlık çalışanları tarafından  2016 yılında kurulmuş olup tüzüğünde belirtildiği üzere gastroenterohepatoloji ve iç hastalıklarını ilgilendiren konularda bilimsel ve sosyal faaliyetler yürütmek, gastroenterohepatoloji ve iç hastalıkları alanında eğitime katkı sağlamak, eğitimi yaygınlaştırmak, kolaylaştırmak, bilgi üretmek, yaymak, eğitimde rolü olan kişilerin bilimsel araştırmalarına ve kişisel gelişimine destek olmak amacı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Üyelerinin tamamı doktorlardan oluşmaktadır. Faliyetlerini agihder.com internet sitesinden duyurmaktadır.  

Saygılarımla

Dernek Başkanı: Prof. Dr Mehmet DEMİR 

gallery/tkad resim

ANADOLU GASTROENTEROHEPOTOLOJİ VE İÇ HASTALIKLAR DERNEĞİ

gallery/gastrointestinal-semptomlar-1530_png

Değerli Meslekdaşlarım;

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve AGİHDER olarak 26-27 Haziran 2020 tarihlerinde Şanlıurfa'da yapmayı planladığımız 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri; Koronavirüs (Kovid-19) Pandemisi sebebi ile açıklanan normalleşme sürecinde yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle Normalleşme sürecide göz önüne alınarak toplantımız 11-12 Eylül tarihinde Şanlıurfa’da yapılacaktır. Göndermiş olduğunuz bildiriler geçerli olacaktır. Ülkemizin en kısa sürede normale dönmesini en büyük temennimizdir.

 

Gastrointestinal ve hepatobiliyer hastalıklarla ilgili bilgilerimizin hem uluslararası literatür hem de kliniklerimizin kendi tecrübeleri ışığında Anadolunun değişik şehirlerinde güncellendiği bu toplantılar, gittikçe artan katılımcıları ile gelenekselleşmiştir. Bu yıl da sizlerle birlikte konuşarak, tartışarak ve interaktif ortamlar yaratarak keyifli bir 2 gün geçireceğiz. Program başta gastroenteroloji olmak üzere iç hastalıkları, genel cerrahi, infeksiyon hastalıkları ve aile hekimliği uzmanlarının ilgisini çekecek şekilde planlandı. Sizleri  bu bilimsel şölende hep birlikte olmaya davet ediyoruz.

 


Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı

gallery/toplantı
gallery/05222055_5
gallery/resim1
İsim  
E-posta  
gallery/2fa066153d976bfd1930447c547ef29e_394x133
COVID-19 Rehberi

COVID-19 Rehberi